Harta Site        Prima Pagina        Contul Meu

Baroul Dambovita

Bine ati venit
, la site-ul oficial al Baroului Dambovita, unde puteti gasi cele mai noi si variate informatii despre activitatea baroului, cat si informatii despre organizare si componenta acestuia.

Acest site se vrea a fi un pas inainte, o mana intinsa cetateanului pentru a-l ajuta si indruma in vederea obtinerii asistentei juridice celei mai bune si performante.

Noi, Baroul Dambovita, prin construirea acestui site, dorim inca o data, si prin aceasta cale, sa aratam deschiderea noastra pentru a oferii cele mai importante informatii atat cetatenilor cat si colegilor nostri avocati, cu scopul declarat de a ajuta procesul juridic in general si serviciul de promovare a imaginii Baroului Dambovita in particular, in scopul perfectionarii permanente a calitatilor asistentei asigurate.


ANUNT ADUNARE GENERALA

 

Consiliul Baroului Dambovita convoaca ADUNARE GENERALA vineri, 02.03.2018 orele 13:30, cu urmatoarea ordine de zi:

 

  1. Descarcărea de gestiune pe anul 2017  a Baroului Dâmboviţa si a Casei de Asigurări a Avocaţilor - Filiala Dâmboviţa;
  2. Proiectul de buget pe anul 2018 a Baroului Dâmboviţa si a Casei de Asigurări a Avocaţilor - Filiala Dâmboviţa;
  3. Desemnarea delegaţilor la Congresul Avocaţilor din luna aprilie 2018;
  4. Diverse

  Adunarea Generală va avea loc la Casa Tineretului (Clubul Studentilor), micro 6, str. Tineretului nr.1, in spatele complexului “SELECT”.


SIMPOZION 2017

        

        Consiliul Baroului Dâmbovița în colaborare cu Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea avocaților, organizează sâmbătă 21.10.2017 orele 9:00, pregătirea profesională continuă ce se va desfășura la sediul Casei pentru Tineret Dâmbovița din Târgoviște, str. Tineretului, nr.1.

Participarea la aceasta manifestare se va materializa prin eliberarea de certificate de către Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, care vor atesta efectuarea pregătirii profesionale continue.

Taxa de participare este de 100 lei/avocat și va fi platită la secretariatul Baroului Dâmbovița până cel mai târziu vineri, 13.10.2017.

 Stimați colegi,

Vă adresăm rugămintea de a rezolva chestionarul pe care îl veti găsi accesând link-ul afisat:  https://goldpsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_b2xqLkGp9ju2X1X 

Chestionarul cuprinde și întrebări legate de genetică dar vizează în special aspecte practice, putând lăsa și întrebări necompletate.

Întrucât acesta este redactat în limba engleză, la secretariatul baroului puteți găsi si traducerea în limba română.

Vă mulțumim!


ANUNT ADUNARE GENERALA

 

 Consiliul Baroului Dambovita convoaca ADUNARE GENERALA la data de 10.02.2017 orele 13:30, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Descarcărea de gestiune pe anul 2016  a Baroului Dâmboviţa si a Casei de Asigurări a Avocaţilor - Filiala Dâmboviţa;

2. Proiectul de buget pe anul 2017 a Baroului Dâmboviţa si a Casei de Asigurări a Avocaţilor - Filiala Dâmboviţa;

3. Desemnarea delegaţilor la Congresul Avocaţilor din luna martie 2017;

  Adunarea Generală va avea loc la Casa Tineretului (Clubul Studentilor), micro 6, str. Tineretului nr.1, in spatele complexului “SELECT”.


Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost adoptat

 

Proiectul  de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat a fost adoptat astăzi, 18 octombrie 2016, cu o majoritate de 237 voturi „pentru”, de către Camera Deputaților, care este decizională.

Având în vedere că ultimul raport al comisiei juridice, care prevedea o serie de modificări  a fost respins, precum și faptul că proiectul a suferit mai multe intervenții pe parcursul procedurilor la Camera Deputaților, vom publica forma adoptată în momentul finalizării editării acesteia de către Cameră.

 LUARE DE POZIȚIE !

 

   Baroul Dâmbovița susține Comunicatul Președintelui U.N.B.R avocat dr. Gheorghe Florea din data de 08.05.2015, și împărtășește punctele de vedere din “scrisoarea deschisă” a U.N.B.R cu privire la proiectele de acte normative din domeniul fiscal care încalcă principiul independenței profesiei de avocat.

   Considerăm și noi, că prin măsurile fiscale, mai sus pomenite, reglementarea avocaturii, ce a făcut să fie atât de prețuită această profesie de-a lungul secolelor,  se golește de conținut în partea care îi dădea forță de a rezista ca unică pavăză a drepturilor cetățenești, în toată complexitatea lor.

   De asemenea, va pune în situație extrem de dificilă din punct de vedere material, o bună parte dintre colegii noștri și va fi afectată însăși calitatea actului de justiție pe care îl infăptuiesc.

   Sprijinim în același sens și celelalte categorii sociale independente ce înglobează mulți specialiști de calitate care, suntem convinși că, la rândul lor, vor aprecia demersul nostru.

   În speranța că poziția noastră nu va trece neobservată, ne exprimăm convingerea că aceste măsuri preconizate nu vor fi puse totuși în operă.

 

COMUNICAT

Comisia Permanentă a UNBR a luat act de procupările Corpului profesional al avocaţilor cu privire la perspectiva interpretării şi aplicării incorecte a unor dispoziţii normative în materie fiscală, potrivit cărora, contrar legii în vigoare, s-ar putea reconsidera din punct de vedere fiscal „independența activităţii profesionale a avocatului” în raport de criterii specifice raporturilor dintre angajat şi angajator.

Comisia Permanentă îşi exprimă convingerea că avocaţii vor fi solidari în apărarea independenţei profesionale – valoare a profesiei, consacrată legal, indispensabilă statului de drept, iar derapajele în aplicarea şi interpretarea legii pot fi evitate de autorităţile competente.

Corpul de avocați își exprimă sprijinul pentru toate categoriile socio-profesionale vizate de perspectiva aplicării retroactive a dispoziţiilor fiscale privind reconsiderarea „activităţilor independente” drept „activităţi dependente” prin modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal adoptate urmare a demersurilor şi acţiunilor de protest iniţiate în iulie 2010, când problematica fiscalizării profesiilor libere şi a beneficiarilor veniturilor din drepturile de autor a constituit obiect al dezbaterilor publice, iar avocaţii au apărat toate categoriile socio-profesionale confruntate cu o astfel de problemă.

Comisia Permanentă dă publicităţii SCRISOAREA DESCHISĂ adresată Primului-Ministru al Romaniei, domnul Victor-Viorel Ponta, Ministrului Finantelor Publice, domnul Eugen Orlando Teodorovici, domnului deputat Viorel Ştefan,  preşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, domnului notar Liviu-Bogdan Ciucă, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor

Nr. 112-AUT-2015 din 08.05.2015


Președintele UNBR

Av. dr. Gheorghe Florea

 

 


ANUNŢ!

Prin hotărârea Consiliului Baroului Dâmboviţa se convoacă la data de 03.04.2015 orele 13:00

                                                                                                  ADUNARE GENERALĂ

 cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

-        Descarcărea de gestiune pe anul 2014 a Baroului Dâmboviţa si a Casei de Asigurări a Avocaţilor - Filiala Dâmboviţa;

-        Raportul comisiei de cenzori;

-        Proiectul de buget pe anul 2015;

-        Desemnarea delegaţilor la Congresul Avocaţilor din luna iunie 2015;

-        Alegerea reprezentantului Baroului Dâmboviţa în Consiliul U.N.B.R.;

-        Diverse;

 

-        Adunarea Generală va avea loc în Targoviste, la CASA TINERETULUI, micro 6, str. Tineretului nr.1, in spatele complexului “SELECT”, intrarea pe aripa din dreapta (Clubul Studentilor).

 

 

 

Prezenţa este obligatorie, lipsa nemotivată reprezintă ABATERE DISCIPLINARĂ !

 


ANUNT !

In atentia domnilor avocati care au debite restatente la barou si Filiala Casei de Asigurari a Avocatilor

      Avand in vedere adresa UNBR nr.248-ORG-2014 din data de 27.06.2014 si ca urmare a hotărârii Consiliului UNBR din 24.05.2014, Baroul Dambovita trebuie sa inainteze la UNBR situaţia privind aplicarea prevederilor legale referitoare la sancţionarea avocaţilor care au datorii scadente privind taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R., al baroului şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor din România şi ale filialelor, pentru a fi în măsură să fie analizată la şedinţa Consiliului din 6-7 / 09.2014.


Publicăm Comunicatul Baroului Dâmboviţa transmis tuturor Barourilor din România

         COMUNICAT

 În atenţia Domnului / Doamnei Decan

           Consiliul Baroului Dâmboviţa s-a delimitat şi disociat net încă de la inceput (şi o facem şi prin prezenta) de conţinutul şi forma tuturor demersurilor făcute în public sau în spaţiul virtual, precum şi de toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare  şi orice altă formulare de acest gen ale domnului Angheluş Ion Gabriel la adresa Uniunii Naţionale a Baroulurilor din România, a Baroului Dâmboviţa, Casei de Asigurări a Avocaţilor şi avocaturii.

          Consiliul Baroului Dâmboviţa în unanimitate socoteşte cele mai sus arătate ca fiind denigratoare şi aducând prejudicii grave profesiei şi statutului de avocat.

De aceea, nu dorim să fim asociaţi nici măcar periferic cu această pozitie a domnului Angheluş Gabriel, dovada stând şi şedinţa de consiliu extraordinară convocată special pentru analiza acestor acţiuni încă din data de 30.06.2014, din care vă şi prezentăm mai jos un pasaj-facsimil ‘‘… se ia în discuţie subiectul principal pentru care a fost convocat consiliul la cererea domnului consilier Augustin Răducanu şi anume afirmaţiile făcute de numitul Angheluş Gabriel, avocat în cadrul Baroului Dâmboviţa, afirmaţii cu continut ce se constituie într-o plângere. Consiliul Baroului Dâmboviţa nu a avut cunostinţă de acest demers anterior înregistrării lui de către petitionar şi ca atare reprezintă o opinie personală a acestuia. De asemenea, Consiliul se disociază de orice acţiune, cât şi de conţinutul, precum şi de limbajul folosit în redactarea plângerii şi a modului în care este exprimat demersul domnului avocat Angheluş Ion…‘‘.

Precizam ca de altfel cel in cauza este suspendat din exercitiul profesiei de avocat de mai multe luni chiar de acest consiliu.

          De aceea, Domnule Decan, vă rog să întelegeţi că orice altă poziţie a noastră ce ar fi sugerată de altcineva, nu corespunde realităţii şi nu ne este proprie, nefăcând decât să ne întristeze şi să arunce o pată nemeritată pe activitatea desfăşurata corect de acest consiliu şi de colectivul de avocaţi Dâmboviţa, tot timpul în spiritul susţinerii avocatului, poziţiei acestuia, a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, şi a Casei de Asigurări a Avocaţilor.

          Vă rog să primiţi prezenta cu toată consideraţiunea şi tot respectul.

                                         

Decanul Baroului Dâmboviţa

       Sorin Gogeanu,                                     Consilieri,

                                                                   Boboacă Cornel,

                                                                   Bucur Valerica,

                                                                   Diaconescu Gabriela,

                                                                   Ene Valentin,

                                                                   Lehaduşu Gabriel,

                                                                   Mocanu Livia,

                                                                   Moldoveanu Andrei,

                                                                   Pană Nicolae,

                                                                   Răducanu Augustin,

                                                                   Sitaru Marian,


 BAROUL DAMBOVITA ALEGERI 2014  CANDIDATURI DEFINITIVE PENTRU FUNCTIA DE DECAN 
NR.CRT.NUME SI PRENUME 
1ANTONESCU ADRIAN  
2DAN CAMELIA BEATRICE  
3DESPA AUREL  
4ENACHE NICOLAE  
5GOGEANU SORIN  
6PANA NICOLAE  
7PARGHEL GHEORGHE  

 

 BAROUL DAMBOVITA ALEGERI 2014                      CANDIDATURI DEFINITIVE PENTRU FUNCTIA DE CONSILIER
NR.CRT.NUME SI PRENUME 
1ANTON RAZVAN FLORIN  
2ANTONESCU ADRIAN  
3BALAN MADALIN  
4BARBU FLORIN OCTAVIAN  
5BOBOACA CORNEL  
6BUCUR VALERICA  
7CHIRITESCU ALEXANDRU  
8COMAN ANGELICA  
9DAN CAMELIA BEATRICE  
10DESPA AUREL  
11DIACONESCU GABRIELA  
12DINU GHEORGHE  
13ENACHE NICOLAE  
14ENE VALENTIN  
15GOGEANU SORIN  
16IONASCU GABRIEL  
17IONESCU ANDREI  
18IONESCU GICA  
19IONESCU JANINA  
20ISOFACHE ANGELICA  
21LAPADATU DRAGOS CLAUDIU  
22LEHADUSU NICOLAE GABRIEL  
23MATEI ION  
24MOCANU LIVIA  
25MOLDOVEANU ERNEST ANDREI  
26NECULAESCU SACHE  
27PANA NICOLAE  
28PARGHEL GHEORGHE  
29RADUCANU AUGUSTIN  
30ROSOIU CLAUDIU STEFAN  
31ROTARU ADRIAN CORNELIU  
32SITARU MARIAN  
33STEFANESCU VLADIMIR MIHAI ANTON  
34STROIE CATALIN IOAN CANDIDATURA RETRASA 
35STROIE DRAGOS GABRIEL  
36SUTU CLAUDIA VENERA  
37TOP DAN  
38VASILE GABRIEL  
39VLAD ANDREI CANDIDATURA RETRASA 
40ZAHARESCU ION  
41ZAVERA IONEL  

 

 BAROUL DAMBOVITA ALEGERI 2014            CANDIDATURI DEFINITIVE PENTRU COMISIA DE CENZORI
NR.CRT.NUME SI PRENUME 
1SALAGEANU ELENA  
2MARDALE CONSTANTIN  
3SANDULESCU FLORY  

 

 BAROUL DAMBOVITA ALEGERI 2014                CANDIDATURI DEFINITIVE PENTRU COMISIA DE DISCIPLINA
NR.CRT.NUME SI PRENUME 
1BONDU LAURA  
2MOISE ROXANA ELENA  
3STROIE CATALIN IOAN  
4VASILE GABRIEL  
5LAZAR CARMEN  

 

REGULAMENT

pentru organizarea si desfasurarea alegerilor la Baroul Dambovita

Art.1 Alegerile vor avea loc la data de 31.05.2014. Se vor alege organele de conducere ale Baroului pentru urmatorul mandat si anume: Decan, Consiliul de conducere al Baroului, Comisia de disciplina a Baroului, si Comisia de cenzori.

Art.2 Organele, organismele si persoanele desemnate in art.1 sunt alese prin vot de catre Adunarea Generala a Baroului Dambovita.

Pentru ca alegerile sa fie valide, la Adunarea Generala, trebuie sa fie prezenti jumatate plus unu dintre avocatii in exercitiu, membri ai Baroului Dambovita.

Art.3 Poate candida orice avocat membru al Baroului Dambovita, cu vechime continua in profesie de 8 ani pentru Consiliul Baroului, 10 ani pentru functia de Decan al Baroului, 10 ani pentru a fi membru in Comisia de Disciplina si 8 ani pentru Comisia de Cenzori.

Art.4 Raportat la numarul de avocati membri ai Baroului Dambovita, Consiliul Baroului este compus dintr-un numar de 11 membri – 10 consilieri plus decanul, comisia de disciplina din 5 membri, iar comisia de cenzori din 3.

Art.5.1- Votul se da pe lista prin incercuirea numarului de ordine al candidatului respectiv. Candidatii vor fi trecuti pe lista in ordine alfabetica. Candidaturile sunt validate in ordinea descrescatoare a numarului de voturi. In caz de balotaj - numar egal de voturi, pentru ultimul dintre candidatii ce ar putea sa intre in componenta organului sau organismului in cauza, se organizeaza scrutin de vot separat in aceeasi sedinta a Adunarii Generale.

Art.5.2 - Buletinul de vot pe care nu este incercuit niciun nume va fi  considerat nul, iar cel pe care sunt incercuite mai multe nume decat numarul de membri necesar alcatuirii organului sau organismului respectiv conform normei mentionate la art. 4, va fi anulat. Este socotit valid buletinul de vot care contine un numar mai mic sau egal de candidati votati raportat  la aceeasi norma mentionata la art.4.

Art.5.3. - Candidatii care nu obtin numarul necesar de voturi pentru a fi declarati consilieri si deci nu se claseaza in primele 10 locuri, sunt declarati de drept supleanti. Supleantii intra in componenta organismelor de conducere in caz de vacantare a unui post in timpul mandatului, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinut.

In cazul decanului insa, se vor organiza noi alegeri, daca aceasta functie devine vacanta in timpul mandatului sau.

Art.5.4. - Daca niciunul dintre candidatii la functia de decan nu va obtine 50% +1 din voturi din primul scrutin se va organiza un al II –lea tur de scrutin cu primii doi candidati  clasati in ordinea numarului de voturi.

Art.6 Adunarea Generala va fi prezidata de Decanul de varsta al baroului la care se adauga Decanul si Prodecanul in functie pana la depunerea mandatului celor din urma. La inceputul sedintei se alege un secretariat, doi redactori ai procesului verbal si o comisie de numarare si validare a voturilor, comisie care trebuie sa aiba un numar impar de membri si un Presedinte ales prin vot de membrii acestei comisii.

Art.7 Rezultatele si desfasurarea sedintei vor fi consemnate in proces-verbal olograf la care se va atasa procesul verbal de validare al Comisiei de numarare si validare a voturilor. Ele se vor pastra in secretariatul baroului impreuna cu buletinele de vot originale in plic sigilat si vor ramane la dispozitia oricarui membru al Baroului Dambovita.

          Prezentul Regulament s-a validat in sedinta Consiliului Baroului Dambovita din data de 17.03.2014 si va fi afisat la sediul Baroului si pe site-ul baroului. Regulamentul va ramane definitiv in termen de 15 zile de la data afisarii sale la secretariatul Baroului Dambovita, moment de la care pot fi depuse si candidaturile.

         Candidaturile pentru functiile elective din Baroul Dambovita, asa cum au fost precizate in prezentul Regulament, vor fi depuse personal la secretariatul baroului pana miercuri, 30.04.2014 orele 15:00.

          Candidaturile pot fi contestate pana la data de 09.05.2014, orele 13:00, si solutionate de Consiliul Baroului pana la data de 15.05.2014.

Cererile de candidatura vor fi insotite de declaratia pe propria raspundere a candidatului ca nu a colaborat cu fosta securitate.

          Prezentul Regulament a fost afisat la sediul Baroului Dambovita si pe site-ul www.barouldambovita.ro, azi 21.03.2014, orele 14:00.

 


@ Baroul Dambovita - Toate drepturile rezervate